Rensen Assuradeuren BVRENSEN assuradeuren bv

Gevolmachtigde agenten in verzekeringen


Meer over Rensen Assuradeuren BV

Als gevolmachtigd agent nemen wij bijna alle werkzaamheden van de verzekeraar over. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de schadebehandeling en de in- en excasso. Wij doen dit voor rekening en risico van de verzekeraar(s). Wij lopen dus niet het financiële risico van de gesloten verzekeringen, dat is voor rekening van de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend.

Wij beschikken over een vergunning ( 12004861) van de Autoriteit Financiële Markten om als gevolmachtigd agent voor schade- en levensverzekeringen op te treden.

De aandelen van ons bedrijf zijn in handen van Rensen Beheer B.V. Er zijn  geen verzekeraars die aandelen in ons bedrijf hebben of waarmee wij productie afspraken hebben gemaakt.

Op de website www.rensenassuradeuren.nl staat onder het hoofd compliance hoe wordt omgegaan met mogelijke conflicterende belangen tussen